27 Μαρτίου 2024

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ε.Ε. ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟY ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΣΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

Για άλλη μια φορά η καταστροφή επιταχύνει ιδιωτικοποιήσεις και γίνεται πεδίο ανεξέλεγκτης κερδοφορίας. Η κυβέρνηση της ΝΔ εκμεταλλεύεται την καταστροφή που προκάλεσαν οι πλημμύρες στη Θεσσαλία για να προωθήσει αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις και να ιδιωτικοποιήσει το αρδευτικό νερό. Με σχέδιο νόμου που ετοιμάζεται να φέρει στο προσκήνιο, επιχειρείται μεταξύ άλλων και η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των αρδευτικών υδάτων της Θεσσαλίας με την δημιουργία του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (Ο.Δ.Υ.Θ.) Α.Ε. Μία ανώνυμη εταιρεία που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια εκτοξεύοντας την τιμή του αρδευτικού νερού στα ύψη για να εξασφαλίσει την κερδοφορία της, ενάντια στις ανάγκες της φτωχομεσαίας αγροτιάς και του λαού που θα αγοράζει ακριβότερα τα γεωργικά προϊόντα.

Για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού είχαμε αναφερθεί μα ανακοινώσεις μας, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2019 (εδώ και εδώ), λέγοντας ότι: «Από εδώ και πέρα όποιος έχει χρήματα και μπορεί να το αγοράσει, θα έχει νερό». Σε πρόσφατη ανακοίνωσή μας, τον Σεπτέμβριο του 2023 με τίτλο «Η καταστροφή της Θεσσαλίας ως ευκαιρία κερδοφορίας για κράτος και κεφάλαιο. Αποκατάσταση των πλημμυροπαθών και όχι των καπιταλιστικών κερδών», λέγαμε ότι «Η πλημμύρα του Σεπτέμβρη έχει αφήσει βαριά τη σφραγίδα της στην περιοχή της Θεσσαλίας. Δεν είναι απλά οι ζημιές των δισεκατομμυρίων ευρώ σε σπίτια, δημόσιες υποδομές, αγροτική γη και μέσα παραγωγής. Είναι ένας κύκλος συνεπειών που απειλούν να αλλάξουν προς το χειρότερο τη ζωή συνολικά στην περιοχή της Θεσσαλίας (και όχι μόνο) για σειρά ετών…. Για μια ακόμη φορά η κρίση γίνεται ευκαιρία για τα αρπακτικά του κεφαλαίου, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλείται η εργαζόμενη πλειοψηφία να επιβιώσει έχουν χαρακτηριστικά πολέμου».

Για μία ακόμη φορά, δε χρειάστηκε πολύς χρόνος για να επαληθευτούμε. Μόλις έξι μήνες μετά τις καταστροφικές συνέπειες του Daniel (που οφείλονται στην εγκληματική ανυπαρξία αντιπλημμυρικών σχεδιασμών και έργων κυβερνήσεων και τοπικού κράτους), η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζεται να φέρει στο προσκήνιο σχέδιο νόμου με το οποίο μεταξύ άλλων επιχειρείται και η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των αρδευτικών υδάτων της Θεσσαλίας με τη δημιουργία του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (Ο.Δ.Υ.Θ.) Α.Ε. Μία ανώνυμη εταιρεία που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια εκτοξεύοντας την τιμή του αρδευτικού νερού για να εξασφαλιστεί η κερδοφορία της επιχείρησης ενάντια στις ανάγκες της αγροτιάς. Θα διοικείται από 12μελές Δ.Σ., με τη πλειοψηφία των μελών (7 ή/και 8 από τα 12) να διορίζονται από Υπουργούς και θα λειτουργεί χωρίς αναφορά-λογοδοσία σε κάποιο τοπικό φορέα-υπηρεσία.

Ο δρόμος «στρώθηκε» επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60), με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 135275/22-05-2017, με την οποία ο υπολογισμός του συνολικού κόστους της χρήσης του νερού άρδευσης, βασίζεται στο «χρηματοοικονομικό κόστος», στο «περιβαλλοντικό κόστος» και στο «κόστος πόρου». Έτσι άρχισε να αυξάνεται η χρέωση της χρήσης του νερού στην γεωργία, φορτώνοντας εκτός από τα περιβαλλοντικά κόστη και τα κόστη απόσβεσης του κεφαλαίου κατασκευής των έργων στους αγρότες.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω αύξησης των τιμών του ηλεκτρικού (βλ. «απελευθέρωση» αγοράς ενέργειας), εκτινάχτηκε το λειτουργικό κόστος των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), Τοπικών (ΤΟΕΒ) και Γενικών (ΓΟΕΒ), εξαιτίας της υπέρογκης αύξησης του κόστους λειτουργίας των αντλιοστασίων, με αποτέλεσμα πολλοί ΟΕΒ να εμφανίζουν χρέη γιατί δεν μπορούν να καλύψουν τους εκτιναγμένους λογαριασμούς ενέργειας.

Εκτός από το προαναφερόμενο πρόβλημα, στη Θεσσαλία λόγω του Daniel καταστράφηκε και ένα μεγάλο μέρος των εγγειοβελτιωτικών έργων (αγωγοί μεταφοράς νερού, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια κ.α.). Το κόστος ανάταξης των έργων αυτών σύμφωνα με τους ΟΕΒ, εκτιμάται τουλάχιστον σε 80-100 εκ. ευρώ. Η κυβέρνηση όμως έδωσε μόνο 15 εκ. με συνέπεια να μην μπορεί να ξεκινήσει η καλλιεργητική περίοδος, αφού δεν μπορούν να αρδευτούν οι καλλιέργειες λόγω των καταστροφών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ, ο Ο.Δ.Υ.Θ. θα έχει την ευθύνη για τη συντήρηση, διοίκηση και λειτουργία του δικτύου άρδευσης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και ως εξ αυτού θα θεωρείται πάροχος υπηρεσιών ύδατος. Σ’ αυτόν μεταφέρονται (και καταργούνται) όλοι οι ΟΕΒ της Θεσσαλίας, που λειτουργούσαν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τον εξοπλισμό τους, καθώς και οι υπάλληλοι του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας και της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας, υπονομεύοντας και τις σταθερές σχέσεις των εργαζομένων.

Η εξόφληση των χρεών των ΟΕΒ στους παρόχους ρεύματος θα γίνει με επιδότηση του κράτους που θα φτάσει έως και 75% των συνολικών οφειλών, συνολικού ύψους έως 8 εκατομμύρια ευρώ για κάθε ΟΕΒ, ώστε ο Ο.Δ.Υ.Θ. να ξεκινήσει την επιχειρηματική σταδιοδρομία του χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τα έσοδά του (εκτός αυτών που θα εισπράττει από τους αγρότες μέσω των τιμολογίων για το νερό), θα είναι και από επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, από προγράμματα της Ε.Ε. και άλλους ενωσιακούς πόρους. Οι ληξιπρόθεσμες δε οφειλές των αγροτών προς τον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., θα βεβαιώνονται στη Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη και ακολούθως θα εισπράττονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την καταστροφή που συνέβη στην Θεσσαλία για να προωθήσει αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις και να ιδιωτικοποιήσει το αρδευτικό νερό. Βρίσκει χρήματα ώστε να εξοφληθούν τα χρέη των ΟΕΒ και να δοθούν χωρίς χρέος στον Ο.Δ.Υ.Θ (δίνοντάς του και «προίκα» κεφάλαιο, εξοπλισμό και εργαζόμενους), όταν για τη συντήρηση των δικτύων μετά την καταστροφή από τον Daniel, «δεν έχει χρήματα» και όταν για τους υπάρχοντες ΟΕΒ αδυνατεί (ή αρνείται) να επιδοτήσει το κόστος ανάταξης των έργων.

Άμεσες προτεραιότητες του Ο.Δ.Υ.Θ. θα είναι η τιμολόγηση του νερού με όρους που θα διασφαλίζουν την κερδοφορία του και η ανάθεση (μέσω εργολαβιών ή ΣΔΙΤ) της συντήρησης και λειτουργίας των δικτύων μεταφοράς και διανομής του νερού σε κατασκευαστικές εταιρείες, με αποτέλεσμα να αυξηθούν περαιτέρω οι χρεώσεις στην τιμή της χρήσης του νερού.

Το γεγονός αυτό θα επιφέρει τελειωτικό χτύπημα ΟΧΙ μόνο στους μικρούς αγρότες αλλά και σε μεσαία στρώματα, αφού οι ληξιπρόθεσμες οφειλές (των ήδη καταστραμμένων από τις πλημμύρες) αγροτών προς τον Ο.Δ.Υ.Θ., θα εισπράττονται από την εφορία, και αν δεν έχουν να πληρώσουν τότε θα «βγαίνουν στο σφυρί» τα σπίτια και τα χωράφια τους.

Πρόκειται καθαρά για ένα ακόμη σχέδιο αρπαγής γης από τη φτωχομεσαία αγροτιά, αναδιανομής του πλούτου προς όφελος των λίγων κι ισχυρών. Είναι φανερό ότι η μεθόδευση ιδιωτικοποίησης του νερού της Θεσσαλίας μέσω της παράδοσης της διαχείρισης σε Α.Ε., αποτελεί προπομπό για την υπόλοιπη χώρα. Ο λαός της Θεσσαλίας πρέπει να μπλοκάρει τα σχέδια της κυβέρνησης, που μέσα από την ιδιωτικοποίηση μετατρέπουν το νερό από δημόσιο αγαθό σε κερδοφόρα αρένα για λίγους. Τα «καλά» άλλωστε των ιδιωτικοποιήσεων, τα είδαμε με την ιδιωτικοποίηση στην ενέργεια και τα χρηματιστήρια της και με τα τραίνα στα Τέμπη, δε χρειάζεται να τα δούμε και στη διαχείριση του νερού.

Για να ζήσουμε και να ξανασηκώσουμε κεφάλι πρέπει να ηττηθούν αυτοί που μας έπνιξαν, και όλος ο οικονομικός κύκλος που τους έθρεψε και τρέφεται από τις πολιτικές τους.

Ο δρόμος και ο αγώνας είναι για μια ακόμη φορά μονόδρομος.

  • Όχι στην ιδιωτικοποίηση / εμπορευματοποίηση του νερού. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.
  • Έξω οι κατασκευαστικές εταιρείες από τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής του αρδευτικού νερού. ΟΧΙ στις ΣΔΙΤ. Να μην περάσει στα χέρια των εταιρειών η περιουσία του λαού.
  • Ενίσχυση των ΟΕΒ με προσωπικό και υποδομές για φθηνό αρδευτικό νερό. Να μπει φραγμός στην κερδοσκοπία των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος. Φθηνό ρεύμα στους αγρότες.
  • Να δοθούν εδώ και τώρα χρήματα για την επισκευή/συντήρηση και λειτουργία των δικτύων που καταστράφηκαν στην Θεσσαλία.
  • Να καταργηθεί η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων η οποία έχει σκοπό την εμπορευματοποίηση του νερού όπως έγινε με την ενέργεια.

Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία – Ανταρσία για την Ανατροπή


Επικοινωνία

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *