24 Φεβρουαρίου 2011

Η τοποθέτηση του περιφερειακού συμβούλου της Αριστερής Παρέμβασης στη Θεσσαλία –Ανταρσία για την ανατροπή- Γενηκομσίου Φάνη στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πέμπτης 24-2-2011 σχετικά με τον κανονισμό του Π. Σ. και τις καταργήσεις - συγχωνεύσεις Σχολικών μονάδων.


Για τον κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Σήμερα έρχεται για συζήτηση ο κανονισμός λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου που στηρίζεται στον αντιδραστικό νομικό πλαίσιο του 3852/2010, που έτσι κι αλλιώς εμείς το χαρακτηρίσαμε σαν αντιλαϊκό και αντιδημοκρατικό. ΄Ερχεται να προστεθεί για να συμπληρώσει τον στραγγαλισμό ακόμα και αυτής της εσωτερικής λειτουργίας του Π.Σ., φιμώνοντας την φωνή όλων των άλλων παρατάξεων πλην της πλειοψηφίας.
Είναι αντιληπτό για μας πως στον καπιταλισμό,  κάθε ψευδαίσθηση δημοκρατικής λειτουργίας του συστήματος είναι ουτοπία. Το ανέβασμα της πάλης των εργαζομένων θα θεμελιώσει την πραγματική εργατική δημοκρατία, που δεν θα φαλκιδεύεται  από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις.
Προκειμένου να προχωρήσει ανεμπόδιστα τον σχεδιασμό του το σύστημα χρειάζεται στη διαδρομή του να συναντήσει όσο γίνεται και λιγότερα εμπόδια. Δημιουργεί διάφορες δομές, όπως τον «Καποδίστρια» τον «Καλλικράτη» και βλέπουμε…, με μόνο στόχο τον «εκσυγχρονισμό του κεφαλαίου» για όλο και μεγαλύτερη κερδοφορία και με πρώτη επιλογή την συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση στηρίζεται και ο κανονισμός. Παντού συναντάμε την ΑΠΟΦΑΣΗ που ορίζεται από την πλειοψηφία που είναι πλαστή αφού δεν εκφράζει την πραγματική λαϊκή θέληση. Πουθενά δεν δίνεται δυνατότητα στην «μειοψηφία» που εκλογικά είναι πλειοψηφία να περάσει η άποψη-θέση της όσο καλή και αν είναι αφού δεν την εγκρίνει ο περιφερειάρχης(που είναι πραγματική μειοψηφία).
 Χωρίς καμιά ψευδαίσθηση λοιπόν για τον θεσμό, συμπληρωματικά επισημαίνουμε τα εξής για τον  κανονισμό (Σ.Σ. οι παρατηρήσεις γίνονται στη βάση του εισηγητικού κανονισμού) :
Άρθρο 3: Για την εκλογή προεδρείου αντί να ξευτελίζεται η διαδικασία με τα παρασκηνιακά μικροπαραταξιακά  αλλησβερίσια, το σώμα πρέπει να είναι αυτό που θα ορίζει το προεδρείο.
Άρθρο 5: Στις αρμοδιότητες του προέδρου ορίζεται πως συγκαλεί το Π.Σ., καθορίζοντας τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει  ο περιφερειάρχηςΑυτό να μετατραπεί σε όλα τα θέματα που προτείνουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι.
Άρθρο 6: Ο αντιπρόεδρος να μη είναι ένα διακοσμητικό όργανο και θα πρέπει να συμμετέχει στον καταρτισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μάλιστα μαζί με τον γραμματέα.
Άρθρο 8: Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο περιφερειάρχης και η οικονομική επιτροπή.(Να προστεθεί και κάθε περιφερειακός σύμβουλος)
Άρθρο 9: Παράγρ.1: Το συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των μελών και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. (Να απαλειφθεί τελείως)
Παράγρ. 3: Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει ο περιφερειάρχης, η οικονομική επιτροπή, (να προστεθεί κάποια παράταξη) ή το ένα τρίτο (1/3 ) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση.
Παραγρ. 6: Να προστεθεί «...πως σε όσους φορείς παρευρίσκονται για θέματα της αρμοδιότητάς τους, να τους δίνεται ο λόγος».
Άρθρο 11: Να εξαλειφθεί ο όρος « η επιβολή της τάξης» ή «να διατάξει την αποβολή από την αίθουσα» και όλα τα σχετικά.
Άρθρο 12: Παραγρ. 3 Ο πρόεδρος μπορεί να διακόψει τον ομιλητή όταν εξέρχεται του θέματος…και δικαιούται να αφαιρεί το λόγο, όταν ο ομιλητής και μετά την δεύτερη παρατήρησή του προέδρου, συνεχίζει να μακρηγορεί ή να ομιλεί εκτός θέματος. (Η τοποθέτηση του κάθε π.σ. και ο τρόπος έκφρασης δεν θα υπόκειται στην υποκειμενική κρίση του προέδρου, γι’ αυτό η παράγρ. Αυτή να εξαλειφθεί).
Άρθρο 13: Η παράγρ. 5 να παραμείνει (χρόνος  στα 10΄ με ελαστικότητα).
Άρθρο 17: Παραγρ.3: Αν ζητηθεί από τον πρόεδρο, (να προστεθεί από μια πτέρυγα-παράταξη) ή το ¼ των μελών του ονομαστική ψηφοφορία, η διεξαγωγή της γίνεται με ονομαστική κλίση των παρισταμένων μελών...
Άρθρο 18: Στο τέλος του άρθρου 18 θα πρέπει να ορισθεί από τον κανονισμό πως: «η μη δημοσίευση στην ιστοσελίδα των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και οι ατομικές καταστάσεις είσπραξης διαφόρων οικονομικών απολαβών από την Περιφέρεια (μισθός, κινήσεις, συνεδριάσεις, συμμετοχή σε όργανα, κ.λ.π) του Περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών συμβούλων, συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης και όλων όσων σχετίζονται με την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ακόμα και υπαλλήλους), συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης και ακύρωση της οικονομικής απολαβής». Αλλιώς κάθε μήνα και ιδιαίτερα κάθε χρόνο θα αξιώνω με επερώτηση την ανάδειξη αυτών των αδιαφανών στοιχείων.
Είναι ευκαιρία για την διαφάνεια και τον κοινωνικό έλεγχο «η γυναίκα του Καίσαρα να μη είναι μόνο τίμια, αλλά και να το δείχνει» και ας πρωτοστατήσουμε εμείς για να καθιερωθεί στον δημόσιο βίο, όπως στις Περιφέρειες, κυβέρνηση, βουλή, οργανισμούς, κ.λ.π.ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Με την εφαρμογή του  << Καλλικράτη>>  η Κυβέρνηση στοχεύει στην αντιδραστική αναδιάρθρωση του Αστικού Κράτους σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων . Μέσα στις συγκεκριμένες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες  (μνημόνιο-μηχανισμός στήριξης από Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. - Ε.Κ.Τ.)  παίρνει μέτρα που εξυπηρετούν πιο αποτελεσματικά την κερδοφορία , τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση και τη διευρυμένη αναπαραγωγή του Κεφαλαίου. Οι πρόσφατες αντιλαϊκές επιλογές σε σημαντικούς τομείς όπως η Υγεία , η Πρόνοια , η Παιδεία είναι ενταγμένες σε αυτή την κατεύθυνση και ανοίγουν το δρόμο για την είσοδο και την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου σε τομείς που μέχρι τώρα θεωρούνταν κοινωνικές κατακτήσεις .
Η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει το νέο τοπίο της εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο και την Έρευνα  όπου τον πρώτο και τελευταίο λόγο θα τον έχουν οι επιχειρήσεις. Το δικαίωμα στη μόρφωση και στην εργασία μετατρέπεται σε << ευκαιρία>> στη δια βίου περιπλάνηση και την ψευτοκατάρτηση.  Οι αλλαγές που προωθούνται τόσο στο περιεχόμενο σπουδών όσο και στη δομή και λειτουργία του <<νέου σχολείου>> στοχεύουν στην κατεύθυνση ενός ιδιωτικοποιημένου και προσαρμοσμένου στα κυρίαρχα οικονομικά συμφέροντα σχολείου , που θα παράγει εργατικό δυναμικό με περιορισμένη γενική μόρφωση , εφοδιασμένο με τις χρηστικές δεξιότητες που απαιτούν κατά περίπτωση οι αγορές , εύκολα χειραγωγήσιμο  και υποκείμενο στην κάθε είδους εκμετάλλευση.
Στα πλαίσια αυτά, με εγκύκλιό του το Υπουργείου Παιδείας ζητάει από τους Δήμους να προχωρήσουν σε προτάσεις για συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων και παράλληλα προχωράει σε μια εκστρατεία προπαγάνδας προσπαθώντας να μας πείσει ότι οι συνενώσεις και καταργήσεις σχολείων στοχεύουν… στην  ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
Για ποια ποιοτική αναβάθμιση μιλάει όταν :
·  Στις  σχολικές επιτροπές έγινε μείωση πιστώσεων 45 0/0 το  2010 και δεν επιχορηγήθηκαν ούτε με ένα ευρώ από την αρχή του νέου σχολικού έτους και σήμερα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων ( θέρμανση , λειτουργικές ανάγκες ….) .
·  Οι επί συβάσει καθαρίστριες μένουν απλήρωτες από την αρχή της σχολικής χρονιάς ;
·  Υποχρεώνουν τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου , που επέλεξαν την Ιταλική γλώσσα , να την αλλάξουν με τη Γαλλική ή να κάνουν κενό , στα μέσα της σχολικής χρονιάς  ;
·  Το κράτος οφείλει μόνο για τη Θεσσαλία 11,5 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών ;
·  Για δεύτερη χρονιά 15000 μαθητές των ΕΠΑΣ φοιτούν χωρίς τα 34 βασικά βιβλία των ειδικοτήτων ;
·  Μειώνει δραματικά τις δαπάνες για την έρευνα.

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στις επιχειρούμενες καταργήσεις – συγχωνεύσεις σχολείων και συμπτύξεις τμημάτων. γιατί :
·               Δεν μπορούμε να μιλάμε για ποιοτική αναβάθμιση όταν καταργούνται τα σχολεία της επαρχίας, που αποτελούν ζωντανά κύτταρα πολιτισμού, με τη δική τους ιστορία και τις δικές τους ιδιαίτερες σχέσεις σύνδεσης με την τοπική κοινωνία. Ένα τέτοιο μέτρο θα προκαλέσει κοινωνικό και πνευματικό μαρασμό και θα επιφέρει μεγαλύτερη ερήμωση των χωριών. Ένα χωριό χωρίς σχολείο αποτελεί αντικίνητρο για να εγκατασταθεί μια νέα οικογένεια.  Λέμε όχι στις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες, λέμε όχι στον αφανισμό της υπαίθρου και των χωριών μας, λέμε όχι στο μαρασμό και στην εξαθλίωση των τοπικών κοινωνιών, αφού με την κατάργηση και τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων θα συμβεί ότι συνέβη και στο πρόσφατο παρελθόν στις κοινωνίες στις οποίες τα σχολεία καταργήθηκαν. Οι γονείς, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους θα εγκαταλείψουν τια χωριά τους και θα οδηγηθούν στα αστικά κέντρα και στον εργασιακό μεσαίωνα ή θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα παιδιά τους από το σχολείο. Είναι φανερό πως εάν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, τεράστιος αριθμός μαθητών θα εξαναγκαστεί σε εξοντωτικές μετακινήσεις, κυρίως στις  ορεινές περιοχές  με  τα πολλά  προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
·                Θα δημιουργηθεί αντιπαιδαγωγικό κλίμα όταν οι αίθουσες και οι χώροι των αστικών σχολείων  θα αδυνατούν να υποδεχτούν ένα τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών.
·                Θα δημιουργηθούν μαθητές δύο ταχυτήτων. Είναι εντελώς αντιπαιδαγωγικό να μετακινούνται για αρκετή ώρα οι μαθητές για να φτάσουν στο σχολείο τους αλλά και να επιστρέψουν στο σπίτι τους.
·               Θα φορτωθούν τα βάρη της λειτουργίας στους ήδη υπερχρεωμένους Καλλικρατικούς Δήμους και στους γονείς των μαθητών.
·               Θα καταργηθούν οργανικές θέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών και θα προωθηθούν οι ελαστικές μορφές εργασίας.
Αυτοί που μέχρι χθες μιλούσαν για αποκέντρωση και ανάπτυξη της περιφέρειας σήμερα έγιναν θιασώτες του συγκεντρωτισμού και «των οικονομιών κλίμακας».
Αποκαλύπτεται ανοιχτά πλέον ο ψευδεπίγραφος χαρακτήρας των κυβερνητικών συνθημάτων για το «νέο σχολείο» και για το  « πρώτα ο μαθητής». Αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι σχεδιασμοί του Υπουργείου  για το «νέο σχολείο» οδηγούν, όχι μόνο στην απαξίωση του δημόσιου σχολείου, αλλά ακόμα και σε λουκέτα κυρίως στα επαρχιακά σχολεία.
Απέναντι στο φθηνό σχολείο του μνημονίου και της αγοράς , υπερασπιζόμαστε το δημόσιο δωρεάν σχολείο , το δικαίωμα όλων των παιδιών στη γνώση. Διεκδικούμε άμεση χρηματοδότηση όλων των σχολείων  ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους καθώς  και  επαρκείς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών . Διεκδικούμε την αναβάθμιση των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και τη μετατροπή τους σε πολυθέσια ώστε να παρέχουν ποιοτική και ισότιμη εκπαίδευση και στα παιδιά των απομακρυσμένων χωριών.
Οι μαθητές είναι ψυχές που απαιτούν σεβασμό και ευαισθησία. Τα σχολεία είναι φορείς παιδείας , μόρφωσης και  εκπαίδευσης και δεν θα τους επιτρέψουμε να τα αντιμετωπίσουν σαν οργανισμούς που εντάσσονται  στο οικονομικό τους σύστημα και κρίνονται με δείκτες και με βάσει την κερδοφορία τους.
Η υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και ο αγώνας για να μην κλείσει ούτε ένα σχολείο  είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Καλούμε τους εργαζόμενους/ες, τους γονείς, και τους εκπαιδευτικούς να υπερασπιστούμε όλοι μαζί τη λειτουργία όλων των σχολείων και να ματαιώσουμε στην πράξη κάθε προσπάθεια να συρρικνωθεί το σχολικό δίκτυο και να συγχωνευτούν ή και να κλείσουν σχολεία. Καλούμε σε κοινή δράση τις δυνάμεις της Αριστεράς για να ανατρέψουμε τα σχέδια της Κυβέρνησης - Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. και να επιβάλλουμε :
·               Να αποσυρθεί αμέσως η εγκύκλιος που αφορά στις συνενώσεις σχολικών μονάδων.
·               Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική Αγωγή.
·               Ενιαίο δωδεκάχρονο Υποχρεωτικό Δημόσιο και δωρεάν σχολείο , χωρίς ταξικούς φραγμούς και φυλετικές διακρίσεις. Ανώτερο όριο 20 μαθητές ανά τάξη.
·               Καμιά επιπλέον επιβάρυνση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς για τη μόρφωση των παιδιών μας.
·               Αύξηση των δαπανών για την παιδεία.
·                Κάλυψη με μόνιμους διορισμούς όλων των πραγματικών αναγκών των  σχολείων.

Επικοινωνία

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *