11 Μαΐου 2014

Προκήρυξη της Π.Ε. Τρικάλων για το ΠεριβάλλονΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Το περιβάλλον είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής μας και, ως δημόσιο αγαθό, πρέπει να είναι στην υπηρεσία του λαού και όχι πηγή κερδοφορίας.
Παλεύουμε για την έξοδό μας από την ΕΕ και τη ρήξη με το διεθνές και εγχώριο καπιταλιστικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό απορρίπτουμε την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ η οποία προστατεύει τις μεγάλες πολυεθνικές και όχι το περιβάλλον. Απορρίπτουμε την «πράσινη ανάπτυξη», την οποία χρησιμοποιεί ο καπιταλισμός ως εργαλείο εξόδου από την κρίση με εντατική χρήση του περιβάλλοντος και υποβάθμισή του. Θεωρούμε ότι το περιβαλλοντικό κίνημα είναι αναπόσπαστο μέρος του εργατικού και λαϊκού κινήματος.
Διεκδικούμε οι πόροι, που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αποπληρωμή του χρέους και τις επιδοτήσεις στις μεγάλες εταιρείας, να χρησιμοποιηθούν για την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος με λαϊκό/εργατικό έλεγχο. Παλεύουμε για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση έξω από τον καταναλωτικό τρόπο ζωής.
Αγωνιζόμαστε για:
δημόσιο και όχι ιδιωτικό έλεγχο του νερού,
την άμεση μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω της καύσης ξύλων ή ακόμα και απορριμμάτων,
την πλήρη ανακύκλωση και αξιοποίηση των στερεών απορριμμάτων από δημόσιους φορείς και όχι ιδιώτες κερδοσκόπους, το κλείσιμο των παράνομων χωματερών, τη σταδιακή κατάργηση των ΧΥΤΑ και την άμεση δημιουργία ΧΥΤΥ, τη δημιουργία ενός εθνικού κέντρου κατεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων,
την προστασία των δασών, των ακτών και των οικοσυστημάτων,
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις (μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορρύπανσης, δημιουργία πρασίνου και ελευθέρων χώρων, αθλητικών και καλλιτεχνικών υποδομών), σύγχρονο και περιβαλλοντικά φιλικό χωροταξικό σχεδιασμό στην υπηρεσία του εργαζόμενου λαού και όχι των κερδοσκόπων,
την απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής περιουσίας,
την ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής κάτω από δημόσιο/εργατικό/λαϊκό έλεγχο με αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα. Τον λαϊκό/εργατικό έλεγχο των ρυπογόνων εγκαταστάσεων,
την ανάπτυξη προσιτού και ήπιου τουρισμού, περιβαλλοντικά φιλικού, σε όφελος των εργαζομένων και όχι των μεγάλων ξένων τουριστικών εταιρειών,
το σταμάτημα των φαραωνικών έργων και την ανάπτυξη ήπιων υποδομών,
τον περιορισμό της εντατικής γεωργίας και της μονοκαλλιέργειας, σπάταλων σε νερό, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και την ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών,
την πλήρη απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων,
την ανάπτυξη ήπιας κτηνοτροφίας με τον αντίστοιχο περιορισμό της βιομηχανικής,
τον δημόσιο έλεγχο της ενέργειας και των καυσίμων, με ειδικό βάρος στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην συνέχεια την ανάπτυξη των ΑΠΕ,
την ανάπτυξη μέσων μαζικής μεταφοράς,

«ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ»
ανταρσία για την ανατροπή
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Επικοινωνία

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *